គោលការណ៌នៃការប្តូរសង
សងទំនិញមកវិញ

 2. តើការធានាផលិតផលមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

- រាល់ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានធានាប្តូរជូនថ្មីក្នុងរយះ ៧ ថ្ងៃដំបូង (សម្រាប់ផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់អាស្រ័យលើផលិតផលរយៈពេលធានានឹងវែងជាងនេះ)
- អតិថិជនអាចពិនិត្យទំនិញមុនពេលទទួលទំនិញនិងបង់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនពេលដឹកជូន
- ធានានិងសងប្រាក់វិញ ៥ ដងប្រសិនបើរកឃើញផលិតផលក្លែងក្លាយឬនិយាយហួសបើប្រៀបធៀបនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
- អតិថិជនបានណែនាំផលិតផលពីបុគ្គលិកបំរើសេវាកម្មអតិថិជន
- ធានាជួសជុលរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃប្រសិនបើអតិថិជនមានតម្រូវការ

3. លក្ខខណ្ឌនៃការធានា?

- ផលិតផលដែលអតិថិជនទិញពីហាងត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសមុនពេលប្រើប្រាស់ (កំហុសរបស់អ្នកផលិត)
- ផលិតផលនៅតែស្ថិតក្នុងការធានា (៧ ថ្ងៃត្រលប់មកវិញ)
- ប្រសិនបើរយៈពេលធានាផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃហាងនឹងមិនមានការជួសជុលប្រសិនបើអតិថិជនមានតម្រូវការ

4. របៀបនៃការសងប្រាក់វិញនិងប្តូរទំនិញ?

- សូមទំនាក់ទំនងមកបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់ឬផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅpageទិញទំនិញដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរ។ បន្ទាប់មកសូមយកផលិតផលទៅហាងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នកទិញ៖ ឈ្មោះពេញលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋាននិងគ្រឿងបន្លាស់ / អំណោយរួមបញ្ចូល (ប្រសិនបើមាន)
- ដើម្បីប្តូរផលិតផលដែលមិនមែនជាផលិតផលត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានកម្មង់ទិញអ្នកត្រូវប្រាកដថាផលិតផលនេះនៅដដែលដោយមានគ្រឿងបន្លាស់និងវិក័យប័ត្រទាំងអស់។
- អាស្រ័យលើករណីយើងនឹងពិចារណាលើការដោះដូរឬសងប្រាក់វិញដើម្បីជួយអ្នកពេញចិត្តបំផុត។

5. របៀបប្រគល់ទំនិញមកវិញ។

- ទំនាក់ទំនងបន្ទាន់សម្រាប់ការជូនដំណឹងដើម្បីទទួលបានពត័មាន
- ពិនិត្យផលិតផលដែលត្រូវនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការត្រឡប់មកវិញ។
- ប្រសិនបើផ្ញើទំនិញតាមប្រៃសណីយ៍ថ្លៃដឹកទំនិញអតិថិជនត្រូវតែចេញតាមតម្លៃ។

ផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបាននាំចូលនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ធានានូវទំនុកចិត្តជូនអតិថជន។ ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពបំផុតនៅពេលទិញនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលពីយើង។

1. រាល់ផលិតផលនៅពេលអ្នកទិញពីយើងមានប្រភពច្បាស់លាស់